OPPROP for EKTESKAPET

(Underskriftskampanje)

Regjeringen har lagt fram et forslag til ny ekteskapslov som innebærer en grunnleggende endring i forståelsen av hva et ekteskap er.

Vi mener at det norske samfunn bør fortsette å definere ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne. Alternative samlivsformer kan reguleres innenfor andre lovverk enn ekteskapsloven.

Vi vil oppfordre Stortinget til å avvise forslaget om en kjønnsnøytral eller felles ekteskapslov, samt forbudet mot å selge esigaretter med nikotin.

Klikk her for å skrive ut oppropet og underskriftsliste på papir.

Utfylte lister sendes til: Ekteskapet.no, Postboks 8253, 4676 Kristiansand
innen 15. april 2008.

27. februar 2008: Det samlede antall underskrifter på nettet, via e-post, SMS og på innsendte papirlister er 40.325.

Ditt navn
  
Postnummer/Sted
 
e-post
 
 

Viktig INFO:

1. Navn, postnummer, sted og e-postadresse vil ikke bli offentliggjort, verken på internett eller andre steder.

2. Dette oppropet er uavhengig av andre opprop for ekteskapet. Vi oppfordrer derfor alle til å skrive under, selv om de tidligere har satt navnet sitt under liknende opprop.

3. Underskriftskampanjen fortsetter fram til behandlingen i Stortinget våren 2008.

4. For å hindre misbruk, er det kun mulig å skrive inn 4 navn fra hver datamaskin. Datasystemet blokkerer dessuten navn med tilhørende postnummer som er skrevet inn før.

5. Dersom flere enn fire personer fra en husstand vil skrive under, må man sende inn navnene via e-post til post@ekteskapet.no eller sende en SMS til nummer 1963 med følgende tekst: ekanal ekteskapet <navnet ditt>.

6. Du kan skrive ut en ferdiglaget underskriftsliste på papir og be venner og naboer om å skrive under. Skriv gjerne ut lister og gi dem til folk som ikke har datamaskin. Utfylte lister sendes til Ekteskapet.no, Postboks 8253, 4676 Kristiansand.

7. Ved å klikke på OM UNDERSKRIFTSLISTA på hovedmenyen øverst i skjermen, får du mer informasjon om oppropet.

Nyttige artikler

Ved å klikke på ARTIKLER i hovedmenyen øverst i skjermbildet, får du tilgang til interessante artikler -- både fra aviser og fra andre kilder. les mer...

Om dette nettstedet

Dette nettstedet er opprettet med tanke på dem som ønsker å bli informert og kanskje engasjere seg i kampen for å bevare ekteskapet som en institusjon mellom mann og kvinne.

En viktig del av nettstedet er OPPROP for EKTESKAPET. De som skriver under, står kun inne for teksten i oppropet. Alt annet stoff på nettstedet er redaksjonens ansvar.


Relaterte lenker